Zaměstnávání OZP

Poradenství při zaměstnávání OZP - osob se zdravotním postižením

Jste zaměstnavatel?

Jste zaměstnavatel a rád byste zaměstnal zdravotně postižené? Potřebujete poradit se založením chráněné dílny nebo jen hledáte informace o zaměstnávání osob se zdravotním znevýhodněním a o výhodách, které Vám tato možnost nabízí?

Jste osoba zdravotně postižená?

Jste zdravotně postižený a chtěl byste pracovat v rámci svých možností? Rádi Vám poradíme s orientací v dané oblasti, objasníme Vaše možnosti, popřípadě Vám bude nabídnuto vhodné pracovní místo v již zřízených chráněných dílnách.
Ustanovení § 81 zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti

Zavolejte nám, najdeme společně řešení

Naši zkušení poradci Vám rádi vysvětlí problematiku a poradí s nejvhodnějším řešením pro Vás. Kontaktovat nás můžete telefonicky, e-mailem nebo kontaktním formulářem. Více informací naleznete také na stránkách http://zamestnavaniozp.cz/

Osoby zdravotně postižené - OZP

Představy o lidech se zdravotním postižením

Mnoho z nás má stále takovou představu, že lidé se zdravotním postižením nemohou pracovat. Že invalidní důchod a další sociální dávky mají sloužit k tomu, aby z nich zdravotně postižený člověk vyžil, a tedy není nutné ho zaměstnávat. Skutečnost je jiná, lidé se zdravotním postižením mohou pracovat na pozicích, které jsou schopni zastat i se svým zdravotním omezením. Kromě toho společnost zaměstnávající zdravotně znevýhodněné či postižené osoby na ně může čerpat od státu různé příspěvky, a tím ušetřit na mzdových i provozních nákladechLidé se zdravotním postižením ve většině případech potřebují na odvedení své práce více času, ale jejich práce je kvalitní a více si svého pracovního uplatnění váží.

Systém, jehož cílem je podpora a zajištění co nejvyšší zaměstnanosti

Česká republika již několik let trpí vysokou nezaměstnaností. Pro její snížení jsou potřeba pracovní nástroje a pobídky ze strany státu. Proto byl vytvořen systém, jehož cílem je podpora a zajištění co nejvyšší zaměstnanosti. Jedná se o tzv. Aktivní politiku zaměstnanosti, jejíž nástroje pobízejí podniky k vytváření nových, ale i zachování stávajících pracovních míst.

Zaměstnávání zdravotně postižených osob s sebou přináší různá úskalí; jednou z těchto překážek je chybějící bezbariérový přístup, a to nejen do vlastních budov, ale i bezbariérové uzpůsobení vlastního pracovního prostředí. Osoby se zdravotním postižením potřebují k pohybu, k přijímání informací, ale i k samotné komunikaci určité speciální pomůcky; důležitá je i pomoc ostatních lidí. Někteří zaměstnavatelé mají určité předsudky vůči zaměstnávání lidí se zdravotním postižením, protože si nedokáží představit, jaká práce by pro tyto zaměstnance byla vhodná. Velká skupina lidí se zdravotním postižením však pracovat chce a hlavně může. Je jen otázkou, zda jste jako jejich zaměstnavatelé schopni přizpůsobit pracovní prostředí tak, aby maximalizovalo pracovní výkon člověka se zdravotním postižením. Často tito lidé vkládají do své práce daleko víc úsilí a více si ji váží než jejich zdraví kolegové. 

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením
O společnosti DUKO

Zákonná povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením

Každý zaměstnavatel, který zaměstnává alespoň 25 zaměstnanců, je podle zákona povinný zaměstnávat osoby se zdravotním postižením, a to ve výši povinného podílu 4 %. Z toho plyne, že firma s nejméně 25ti zaměstnanci by měla vyhradit každé 25. místo pro zaměstnance se zdravotním postižením. U osob se zdravotním postižením je míra nezaměstnanosti mnohem vyšší, než je běžný průměr v České republice. V rámci zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti je možné získat podporu na zaměstnávání zdravotně postižených osob.